Data ostatniej aktualizacji: 2024

Wprowadzenie

Dziękujemy za odwiedzenie znawcakawy.pl („My”, „Nas”, „Strona”). Szanujemy Twoją prywatność i jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych. W niniejszej polityce prywatności opisujemy, jakie informacje zbieramy, jak je przetwarzamy i jakie prawa masz w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Jakie informacje zbieramy

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

a. Dane techniczne: informacje o urządzeniu, jakiego używasz, adresie IP, rodzaju przeglądarki i systemie operacyjnym.

b. Dane dotyczące korzystania z naszej strony: informacje o Twoich wizytach, takie jak strony, które oglądasz, oraz informacje dotyczące interakcji z treściami.

Jak używamy Twoich informacji

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

a. Umożliwienie korzystania z naszych usług, w tym tworzenie i zarządzanie kontem użytkownika.

b. Ulepszanie naszej strony internetowej poprzez analizę danych dotyczących korzystania z naszej strony.

c. Wysyłanie newsletterów oraz informacji o ofertach i promocjach, jeśli wyraziłeś na to zgodę.

d. Spełnienie naszych obowiązków prawnych oraz rozwiązywanie sporów.

Z kim dzielimy się Twoimi danymi

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej:

a. Dostawcy usług: Współpracujemy z dostawcami usług (Google Analytics, Google Ads), którzy pomagają nam w zarządzaniu i ulepszaniu naszej strony. Dostawcy usług mają dostęp do Twoich danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do wykonania swoich obowiązków.

b. Wymagania prawne: Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo, w wyniku postępowania sądowego, postępowania organów ścigania lub innego organu publicznego.

Twoje prawa

Masz prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli przetwarzanie opiera się na zgodzie, masz również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. W przypadku naruszenia danych osobowych, które może prowadzić do wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności, poinformujemy Cię o tym zgodnie z przepisami prawnymi.

Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub przez okres wymagany przez przepisy prawa. Po upływie tego okresu Twoje dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Ciasteczka (cookies)

Nasza strona internetowa używa plików cookie, aby poprawić jakość świadczonych usług i dostosować treści do Twoich preferencji. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas plików cookie oraz o możliwości wyrażenia lub cofnięcia zgody na ich używanie można znaleźć w naszej Polityce cookie.

Zmiany w polityce prywatności

Możemy wprowadzać zmiany w niniejszej polityce prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem strony internetowej lub innego odpowiedniego kanału komunikacji. Data ostatniej aktualizacji polityki prywatności znajduje się na górze tego dokumentu.

Kontakt

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności, lub chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

kontakt@znawcakawy.pl